COVID-19 PANDEMİSİ VE ASTIM | Her Nefeste Sağlık

Astım ve COVID-19 Hakkında Merak Ettikleriniz

  • Astımlı hastalar inhale kortikosteroidler dahil olmak üzere tüm ilaçlarına hekimlerinin önerdiği şekilde devam etmelidir.

  • Astım atağında hastalar kısa süreli ağızdan kortizon alabilir.; bu atağın kötü sonuçlarını engelleyecektir.

  • Nadir durumlarda hastalar inhale tedavileriyle birlikte kronik oral steroid tedavisine gereksinim duyabilirler: Bu tedavi ağır atak riski olan bu grup hastalarda mümkün olabilecek en düşük dozda sürdürülmelidir. Ağır astım hastalarında steroidlerin dozunu azaltabilmek için önlemek amacıyla biyolojik ajan kullanılması tavsiye edilmektedir.

  • Akut ataklarda nebülizasyon tedavisi kullanılmamalıdır. Diğer hastalara ve sağlık personeline COVID-19 bulaş riskini artırabilir.

  • Acilde ara parça ile ölçülü doz inhalerler (ÖDİ) tercih edilmelidir. ÖDİ + spacer (ara araç) ortak kullanılmamalı, kişiye özel olmalıdır. Acilde akut tedavisi yapılan astımlı hasta, idame tedavisinde kullanacağı ilaçları evde ve hastanede devam etmelidir.

  • Alerjik nezlesi olan hastalarda nazal steroidlerini hekimleri tarafından reçete edildiği şekilde almalıdır.

  • Rutin solunum fonksiyon testi virüs yayılımını önlemek için ertelenmelidir, eğer mutlaka gerekliyse yeterli enfeksiyon önlemleri alınmalıdır.

içerik görsel

İnhale kortikosteroidler: Kortizon içeren ve esas olarak ağızdan sprey veya benzeri cihazlar ile kullanılan ilaçlardır.
Oral steroid: Ağızdan alınan kortizondur.
Nebülizasyon: İlacın yüksek basınçla (jet nebülizatörler) veya ultrasonik olarak (ultrasonik nebülizatörler) küçük parçacıklara ayrıştırarak solunum yoluyla (buhar halinde) hastaya verilmesidir. İlaç, ağızlık veya yüz maskesi ile uygulanır.
Ölçülü Doz İnhaler (ÖDİ-Sprey tipi ilaçlar): Cihaz tüp kısmına basılarak çalıştırılır. İlaç zerreler halinde dışarı püskürtülür ve nefes almayla birlikte ilaç solunum yollarına ulaşır.
Spacer (ara araç): Hava haznesidir. Sprey tipi ilaç yanlış veya zor kullanılıyorsa hekim, hava haznesi isimli ilacı çekme adaptörünü önerebilir.


Kaynaklar:

1. GINASTHMA (son erişim tarihi: 07.10.2020).                                                                                                                                                                                                                                                        2. TORAKS (son erişim tarihi: 20.10.2020.)                                                                                                                                                                                                                                                                  3. AID (son erişim tarihi: 27.12.2020).                                                                                                                                                                                                                                                                            4. AAAAI (son erişim tarihi: 22.12.2020).