ALERJENLERDEN KORUNMA - HAMAM BÖCEĞİ | Her Nefeste Sağlık

Alerjenlerden Korunma: Hamam Böceği

Hamam böcekleri sıcak, rutubetli eski binalarda yaşamayı tercih ederler. Yuvalarını duvar aralarında çatlaklarda, havalandırma boşluklarında yaparlar. Dünyada 4600 hamam böceği türü yaşamaktadır ve bunlardan 2 tanesi evlerde görülen alerjik hastalıklarla ilgili türler olup salyaları, dışkıları, döküntüleri alerjik astımı tetiklemektedir. Hamamböceğine alerjisi olan alerjik astım hastalarında hastalık şiddetli seyretmekte ve kurtarıcı ilaç bağımlılığı daha sık oluşmaktadır.

hamambocegı

Korunmak için;

  • Giriş yeri olabilecek kapı altları, çatlaklar ve boruların çevreleri gözden geçirilmeli ve onarılmalıdır.
  • Özel kimyasal maddeler kullanılabilir. Hastaların kimyasal maddeyi solumamasına dikkat edilmelidir.
  • Evlerde açıkta yiyecek bırakılmasından kaçınmak gereklidir.
  • Çöpler kapalı tutulmalıdır.

Kaynaklar:
1. Caraballo L, et al. World Allergy Organization Journal 2020;13:100118.
2. TORAKS (son erişim tarihi: 17.10.2020).
3. Ozdemir O, et al. Asthma Allergy Immunol 2016;14:1-9.
4. Do DC, et al. Allergy. 2016 April ; 71(4): 463-474.
5. AID (son erişim tarihi: 17.10.2020).
6. AID (son erişim tarihi: 27.12.2020).