AĞIR ASTIM DİĞER ASTIMLARDAN FARKLI MIDIR? | Her Nefeste Sağlık

Ağır Astım Diğer Astımlardan Farklı Mıdır?

Ağır astım, doğru ve uygun bir tedaviye bağlı kalınmasına ve  astımı kötüleştiren faktörler tedavi edilmesine rağmen kontrol altına alınamayan ya da yüksek doz tedavide basamak inildiğinde şiddetlenen astımdır. Genelde yüksek doz inhalasyon tedavisine yanıt vermemesiyle (refrakter) tanımlanmaktadır.

Ağır astımı olan hastalar belirtilerden, ataklardan ve ilaçların yan etkilerinden yakınırlar. Sık görülen nefes darlığı, hırıltı, göğüs sıkışması ve öksürük gibi belirtiler; günlük yaşamı, uykuyu ve fiziksel aktiviteleri engeller. Hastalar sık sık korkutucu veya beklenmedik ataklar (şiddetli alevlenme de denilir) yaşarlar.

agırastımiçerikgörseli

Ağır astım genelde aile, iş hayatı ve sosyal hayata engel olmakta, kariyer seçimlerini ve tatil seçeneklerini kısıtlamakta, ayrıca duygusal ve ruhsal sağlığı etkilemektedir. Ağır astım hastalarının yaşadıkları, astım hastalarının yaşadıklarından çok daha farklı olduğu için bu kişiler genelde yanlış anlaşıldıklarını ve yalnız olduklarını hissederler.

Astımlı kişilerde gerektiğinde ayrıntılı alerjik değerlendirme yapılması, tanı ve tedavi yönünden de yararlı olabilir. Alerjik ise, alerjik astım olarak takip edilir.

Kaynaklar:
1. GINASTHMA (son erişim tarihi: 02.11.2020).
2. Turktaş H, et al. Tuberk Toraks 2014; 62(1):51-67.
3. TTD Astım Tanı ve Tedavi Rehberi 2016 Güncellemesi. ISSN 2148-7197.
4. TOOLKIT SEVERE ASTHMA (son erişim tarihi: 02.11.2020). 
5. AID (son erişim tarihi: 27.12.2020).