ASTIM TEDAVİSİNDE ARANACAKLAR TESTİ | Her Nefeste Sağlık
1) Son 1 ayda (4 haftada) ne sıklıkta astıma bağlı gündüz yakınmalarınız (nefes darlığı, öksürük, hırıltı) oldu?
2) Son 1 ayda (4 haftada) ne sıklıkta astıma bağlı gece yakınmalarınız (nefes darlığı, öksürük, hırıltı) oldu?
3) Son 1 ayda (4 haftada) ne sıklıkta düzenli olarak aldığınız ilaçlara ek olarak rahatlatıcı, kurtarıcı ilaç (bronç açıcı ilaç) kullandınız?
4) Son 1 ayda (4 haftada) ne sıklıkta günlük faaliyetlerinizde (iş, okul, egzersiz, alışveriş ve ev işi vs.) kısıtlanma yaşadınız?
5) Son gelişinizden beri astım nedeni ile daha önceden planlanmamış doktor/acil servis başvurunuz oldu mu?
6) Müzmin (kronik) allerjik veya alerjik olmayan nezle, sinüzit, reflü (Göğüste yanma, ekşime gastrit) şişmanlık gibi eşlik eden ve tedavi edilememiş bir hastalığınız var mı?
7) Son hekime gelişinizden beri (özellikle son haftayı düşünün) verilen her gün alınacak inhaler hastalığınız kontrol edecek tedaviyi düzgün kullanıyor musunuz?
8) Her gün kullandığınız inhaleri/inhalerleri nasıl kullandığınızı lütfen gösterin.

Bu test Gemicioğlu B, et al. Turk Thorac J 2020; 21(2): 93-9’dan uyarlanmıştır. Yukarıda yer verilen sorular ile hastalığa veya sağlık sorunlarına tanı konulması veya soruların hastalığı giderme, hafifletme veya tedavi etmekte kullanılması amaçlanmamaktadır.

Kaynak:
1. Gemicioğlu B, et al. Turk Thorac J 2020; 21(2): 93-9.